Vorige
Vorige artikel

Wat is een sleutel verklaring?

Volgende
Volgende artikel

Aftrekbare kosten bij de aangifte inkomstenbelasting

Geplaatst op 10/29/2020

Wat is een leveringsakte of akte van levering?

Leestijd: 3 minuten

Wat is een leveringsakte?

De verkoop van je woning is pas definitief als de leveringsakte is ondertekend door de verkoper, de koper en de notaris. Maar wat is een leveringsakte of akte van levering? Moet de akte ook worden ingeschreven bij het kadaster en moet er altijd een notaris bij aanwezig zijn?

Wat is akte van levering?

Wat is een leveringsakte? Het is een vraag die we vaak krijgen van verkopers. De akte van levering, de leveringsakte, de transportakte of de overdrachtsakte; het zijn verschillende namen voor hetzelfde document. De leveringsakte is niet hetzelfde als de koopovereenkomst of het koopcontract. De leveringsakte moet wél overeenkomen met de afspraken die gemaakt zijn in de koopovereenkomst. De leveringsakte, of transportakte, wordt opgesteld door de notaris. Die maakt daarbij veelal gebruik van een standaardakte. Het opstellen en ondertekenen van de leveringsakte hoeft dus ook niet heel kostbaar te zijn.

Wat staat er in de leveringsakte?

In de akte van levering staan een aantal standaardgegevens die duidelijk maken wie de rechtmatige eigenaar is van de woning die verkocht wordt. Als het goed is, is de eigenaar ook de verkoper van de woning. De vraag 'wat is een leveringsakte' kunnen we dus beantwoorden met: een leveringsakte is eigenlijk een eigendomsbewijs huis. Na ondertekening van de leveringsakte bij verkoop, vindt de eigendomsoverdracht plaats en wisselt de woning officieel van eigenaar. In de akte van levering vind je de volgende informatie:

  • de kadastrale gegevens van het pand (gemeente, sectie, nummer);

  • de naam van de huidige eigenaar van het pand;

  • de titel van de overdracht;

  • de koopovereenkomst met de overeengekomen prijs en de ontbindende voorwaarden;

  • de overdrachtsbelasting;

  • en de erfdienstbaarheden en andere bijzondere bepalingen die op het huis rusten.

Akte van levering opvragen

Als je je huis verkoopt, zul je ook jouw koopakte moeten aanleveren, oftewel de akte van toen jij het huis kocht en op jouw naam kwam te staan. Dit is jouw wettelijke bewijs van eigendom huis. Ben je de leveringsakte kwijt, dan kun je eenvoudig een nieuw eigendomsbewijs woning opvragen bij het kadaster. Maar ook een willekeurig ander geïnteresseerde kan de koopakte opvragen bij het kadaster. Dat zou de koper dus ook kunnen doen als hij wil weten wat jij voor het huis betaald hebt en welke bepalingen er op het huis rusten. Iedereen die een leveringsakte krijgt altijd de meest recente akte waarin ook informatie staat over erfpacht of ruilverkaveling.

Wat doet de notaris?

De akte van levering bevat meestal standaardgegevens die de notaris verzameld en controleert, onder meer of jij als verkoper wel bevoegd bent om de woning te verkopen. Ook kijkt hij of er nog beslagen op de woning rusten, of aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan en of het perceel en de woning goed zijn beschreven. Soms is er maatwerk nodig, daar betaal je dan in meeste gevallen iets extra's voor.

Wanneer leveringsakte ondertekenen?

In het koopcontract dat je met de koper hebt opgesteld, staat ook de datum van oplevering. Meestal is dat minimaal zes weken na ondertekening van het koopcontract. Vlak voordat je naar de notaris gaat voor de officiële overdracht, vindt nog de [eindinspectie]{.ul} plaats en loop je een laatste keer met de koper door de woning. Vervolgens ga je naar gezamenlijk naar de notaris voor het officiële gedeelte: het passeren. In alle gevallen mag pas getekend worden als aan alle afspraken uit het koopcontract is voldaan, het geld op de derdengeldenrekening van de notaris staat en hij kan verklaren dat de woning vrij is van hypotheken en beslagen. De overdracht vindt plaats bij de notaris, al dan niet per volmacht. Dit duurt gemiddeld meestal tussen de 30 minuten en een uur. Uiteindelijk wordt de koper pas echt eigenaar zodra de notaris de leveringsakte heeft ingeschreven in het Kadaster.

Wil jij ook duizenden euro’s besparen op het verkopen van je huis? Verkoop zelf je huis vanaf € 349 met Brickler.

Vorige
Vorige artikel

Wat is een sleutel verklaring?

Volgende
Volgende artikel

Aftrekbare kosten bij de aangifte inkomstenbelasting

Brickleris een initiatief vanNationale-Nederlanden

© Copyright 2019-2021 Brickler

Funda.nlJAAP.NL